top of page

Dataskyddspolicy

Vad vi använder din information till och hur den lagras

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra produkter och tjänster till våra kunder. 

Vi på Bröllopsfabriken värnar om din integritet, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Om du har frågor om datakyddspolicyn är du välkommen att kontakta sandra@brollopsfabriken.se 

Du kan komma att direkt eller indirekt lämna information till oss, till exempel när du handlar i vårt showroom, kontaktar oss, säljer varor via oss eller ingår partnerskap med oss. Exempel på information vi lagrar är:

 • Enhetsinformation – IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning

 • Geografisk information – din geografiska placering

 • Person- och kontaktuppgifter – namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadres etc

 • Information om varor/tjänster – detaljer om de varor/tjänster du köpt

 

Informationen lagras på en krypterad och säker hemsida och i skyddade dokument. 

Vi vidarebefordrar, byter eller säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.

Vi sparar din data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Bröllopsfabriken behandlar personuppgifter baserat på rättslig grund genom samtycke, berättigat intresse, bokföringslagen och utförande av åtaganden mellan parter i kontrakt.

Bröllopsfabriken behandlar personuppgifter med syften baserat på följande lagliga grunder:

 • Bokföringslagen

 • Utförande av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

 • Berättigat intresse

 • Samtycke

 

DINA RÄTTIGHETER

 • Rätt att få tillgång till din data
  Du kan begära information av de uppgifter du skulle vilja veta som vi har om dig.

 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att begära rättelse och korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv

 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Bröllopsbruket som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Det kan vara undantag som: 

 • Du har ett pågående ärende hos Bröllopsfabriken

 • Du har en obetald skuld hos Bröllopsfabriken

 • Om du gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Dataportabilitet

Varje gång vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiskt sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på din data överförd till dig eller annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy, vi kommer i detta fall det sker göra en uppdatering att meddela ändringen på vår hemsida.

bottom of page