top of page

Säljvillkor Bröllopsfabriken

Bröllopsfabriken förmedlar hela och rena brudklänningar och klänningar/produkter och agerar som en mellanhand mellan säljare och köpare och äger rätten via fullmakt att sälja varan till köpare. Bröllopsfabriken följer lagen om att för annan persons räkning i eget namn sälja eller köpa lös egendom.

Vi vill skapa trygga och goda affärer för alla parter, tveka inte att höra av dig om du har några frågor. Ett separat säljkontrakt ligger som grund om överenskommelse.

 

Genom att överlåta försäljningen och låta Bröllopsfabriken förmedla produkten godkänner säljaren följande rätt till Bröllopsfabriken.

 

 • Att Bröllopsfabriken i kommersiellt syfte får använda produkten, lämna information om produkten, publicera produkten via ex. film, bild eller visningar såsom modevisning/utställning och liknande. 

 

 • Säljaren är den legala ägaren till produkten

 

 • Bröllopsfabriken äger rätten att begära bevis för att säljaren är den legala ägaren till produkten.

 

 • All information säljaren uppger om produkten är sann och inte undanhålla samt ge falsk information.

 

 • Säljaren kommer inte kringgå eller manipulera försäljningspris eller ersättningsnivå.

 

 • Säljaren kommer inte kräva kompensation för produkter som blivit stulna, skadade eller förstörda under transport till Bröllopsfabriken. Detta ligger utanför Bröllopsfabrikens ansvar.

 

 • Bröllopsfabriken äger rätten att avgöra säljdugligheten av en produkt och har rätt att förvägra försäljning av denna.

 

 • Bröllopsfabriken hanterar alla inkomna klänningar/produkter med försiktighet och aktsamhet. Vi uppmanar alla att klänningarna/produkterna provas varsamt och helst utan smink.

 

 • Genom din hemförsäkring är din klänning/produkt försäkrad under lösöre på annan plats/egendom som du förvarar utanför bostaden. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information. Därför har Bröllopsfabriken ingen försäkring på andras egendom och ger ingen ersättning för stulna, skadade eller förstörda produkter.  

 • Om varan inte är sälj duglig.

Säljaren ansvarar för att upplysa Bröllopsfabriken om eventuella märkbara eller kända skador på klänningen/produkten i samband med försäljningsformuläret.

Klänningens/produktens säljduglighet bedöms av Bröllopsfabriken.

Bröllopsfabriken erbjuder sömnad- och kemtvätt för att få klänningen/produkten sälj duglig om behov finns till fördelaktiga priser. Detta betalas av säljaren innan den exponeras i Bröllopsfabrikens showroom. Kostnaderna för sömnad- och kemtvätt kommunicerats skriftligen via mail i samband med att inlämningskvittot/bekräftelsen upprättas.

Båda parter äger rätten att avbryta försäljnings starten av klänningen/produkten om icke sälj dugliga skäl föreligger.

Ett sådans avslut ska kommuniceras via mail inom en vecka från inlämningsdatumet. Säljaren står för returfrakt om klänningen/produkten ska skickas alternativt ombesörjer att den upphämtas i Bröllopsfabrikens showroom.

 

 • Kemtvätt och reparation

Bröllpsfabriken ombesörjer kemtvätt åt säljarens vägnar om det finns behov av detta för att uppnå sälj dugligt skick. Om kemtvätt är aktuellt kommuniceras detta till säljaren i säljkontraktet och betalas innan klänningen/produkten exponeras i Bröllopsfabrikens showroom.

Sömnads reparation ombesörjs av Bröllopsfabriken. 

Kostnaden för detta kommuniceras i det säljkontrakt som Bröllopsfabriken ger till säljaren. 

Bröllopsfabriken använder tillförlitliga kemtvätt leverantörer. 

Om klänningen skulle bli skadad vid kemtvätt, frånsäger sig Bröllopsfabriken ansvaret för detta, men bistår med hjälp kring kompensation och ersättning mot tredjepartsleverantör (i detta fall kemtvätt leverantören)

 

 • Ersättning

När du säljer din brudklänning på Bröllopsfabriken går vi igenom klänningen och räknar ut ett rimligt försäljningspris efter dina önskemål, Bröllopsfabriken tar minst 50% + moms i provision att sälja din klänning/produkt. Bröllopsfabriken bedömer efter att du sagt önskat pris vad som är rimligt. Därefter skrivs kontrakt på.

 

 • Säljkontrakt

Som ett kvitto på att klänningen har tagits emot i Bröllopsfabrikens showroom får säljaren ett säljkontrakt via e-post eller i handen vid inlämning i showroom. I detta avtal anges även om eventuella kostnader för kemtvätt och/eller reparation behövs.

 

 • Försäljningsperiod

Försäljningen påbörjas från och med det datum som anges i säljkontrakt som exponerings start alternativt är tillbaka från kemtvätt/sömnadsreparation. Eventuella kostnader som kemtvätt/sömnadsreparation och/eller fraktkostnad ska då vara inbetald från säljaren till Bröllopsfabriken.

Bröllopsklänningen/produkten exponeras och presenteras för kunder i upp till 1 år i Bröllopsfabrikens showroom om inget annat avtalas och får då inte hämtas ut för att säljas privat under denna period.

Efter avlsutad exponeringsperiod får säljaren utbetalt inom 30 arbetsdagar från det att säljaren blivit kontaktad om produkten blivit såld och erhåller överenskommet ersättningsbelopp till sitt konto (förutsatt att det är ett svenskt konto).

 

 • När du säljer din klänning via Bröllopsfabriken kan klänningen komma att omfattas i diverse kampanjer och erbjudanden som i ett led i att enklare få sålt din klänning. Säljaren erhåller naturligtvis avtalad summa om inget annat avtalas.

 

 • Efter din exponeringsperiod gått ut får du utbetalt  på angivet kontonummer om produkten blivit såld inom 30 dagar. Bankkonto ska stå i säljarens namn, det namn som Bröllopsfabriken tecknat säljavtal med. Ändrar du kontonummer ska du meddela Bröllopsfabriken samt skriva nytt kontrakt annars betalas pengarna ut på det konto du tidigare uppgett.

 

 • Om varan inte säljs

Brudklänningen exponeras i Bröllopsfabrikens showroom i upp till 1år, om inget annat avtalats/överenskommet. Om bröllopsklänningen/produkten inte säljs inom i angiven period står säljaren för eventuell returfrakt alternativt hämtar säljaren varan i Bröllopsfabrikens showroom. 

 

Säljaren ombesörjer att retur eller upphämtning av klänning sker inom 1 månad efter kontraktet gått ut. Om klänningen inte hämtas upp eller om returfrakt ej beställs inom 1 månad tillfaller klänningen/produkten Bröllopsfabriken. 

 

 • Vi kan inte garantera att exakt samma klänningsgarderob eller galge som lämnades in i samband med klänningen/produkten medföljer vid ev. osåld klänning/produkt. Däremot återfås klänningsgarderob och galge vid uthämtning om detta lämnades vid inlämningstillfället. Vid frakt återfås enbart klänningsgarderob då frakt med galge innebär skaderisk av klänning/produkt . Däremot återfås klänningsgarderob och galge vid återhämtande i Bröllopsfabrikens showroom.

 

 • Om inget annat anges i avtalet som skrivs mellan säljare och Bröllopsfabriken, äger Bröllopsfabriken rätten att sälja medföljande tillbehör separat. Med tillbehör menas ex, underkjol, bolero, slöja, midjeband, övriga accessoarer et.c.

bottom of page